Zomersolden

Betaling

Je kan op onze webshop 100% veilig online betalen via een https-verbinding. We werken voor alle transacties met Mollie, onze betrouwbare betaalprovider die online betalen en terugstorten veilig en makkelijk maakt.

Onze overeenkomst komt tot stand van zodra je als bezoeker verder gaat met betalen. Je wordt dan doorverwezen naar de betaalpagina van Mollie, waar het bedrag van de overeenkomst doorgestuurd wordt. Je kan kiezen om te betalen via:
Bancontact (app) / Homebanking (KBC, ING, Belfius) / Paypal / Ideal / Creditcard / Visa

De producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald met een kredietkaart, een bankkaart of Ideal. De koper is dan verplicht het nummer van zijn/haar Visa of Mastercard op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd. De voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever zijn hier steeds van toepassing. Schoenen Danneels BV is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

Schoenen Danneels BV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

In geval van niet tijdige betaling is Schoenen Danneels BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. Bij niet of niet tijdige betaling is de koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Schoenen Danneels BV, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

© 2024 Schoenen Danneels - Gistelse Steenweg 12-14, 8200 Sint-Andries Brugge - BTW BE 0439.919.051
Favorieten - Algemene voorwaarden - Privacy policy - Cookie policy - Sitemap Quoted: Websites met méér
Om je surfervaring te verbeteren maakt Schoenen Danneels gebruik van cookies. Meer informatie    OK